Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Λαθρομετανάστευσης: 960 μας προτίμησαν το Σάββατο


Ημερήσιο Δελτίο Λαθρομετανάστευσης: 960 μας προτίμησαν το ΣάββατοΣε απόσταση… αναπνοής από τους χίλιους εξ’ Ανατολών απρόσκλητους επισκέπτες, φτάσαμε το Σάββατο.

Έτσι:
Διακόσιοι ενενήντα επτά (297) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης ν. Λέσβου,
Σαράντα τρεις (43) στη θαλάσσια περιοχή ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑ ν. Λέσβου,
Είκοσι (20) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
Ένας (01) στη θαλάσσια περιοχή ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΣ ν. Λέσβου,
Δεκατέσσερις (14) στη θαλάσσια περιοχή ΕΦΤΑΛΟΥΣ ν. Λέσβου,
Σαράντα δύο (42) στη θαλάσσια περιοχή ΓΚΡΕΜΝΙΑ ν. Σαμοθράκης,
Πενήντα δύο (52) στη θαλάσσια περιοχή ΕΦΤΑΛΟΥΣ ν. Λέσβου,
Πενήντα (50) στην περιοχή ΚΟΥΡΟΥΝΤΕΡΕ ν. Σάμου,
Ενενήντα ένα (91) στη θαλάσσια περιοχή ‘ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ν. Λέσβου,
Πενήντα ένα (51) στην περιοχή ΓΡΙΔΙΩΝ ν. Χίου,
Τριάντα εννέα (39) στη θαλάσσια περιοχή ‘ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ν. Λέσβου,
Σαράντα έξι (46) στη θαλάσσια περιοχή ‘ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ν. Λέσβου,
Σαράντα (40) στη θαλάσσια περιοχή ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ν. Λέσβου,
Σαράντα ένα (41) στη θαλάσσια περιοχή ‘ΓΡΙΔΙΩΝ» ν. Χίου,
Σαράντα επτά (47) στην “ΠΑΝΑΓΙΑ” Οινουσσών ν. Χίου,
Έντεκα (11) στην παραθαλάσσια περιοχή ΣΚΑΝΔΑΡΙ ν. Κω,
Τέσσερις (04) στην παραθαλάσσια περιοχή ΛΑΜΠΗ ν. Κω,
Πέντε (05) στη θαλάσσια περιοχή ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑ ν. Λέσβου,
Εξήντα δύο (62) στην παραθαλάσσια περιοχή ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ν. Κω και
Δύο (02) στην παραλία ΠΟΤΟΚΑΚΙ ν. Σάμου.

Σύνολο: 960 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!
(ΥΓ): Ζήτω οι… «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Πάνου!