Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: Μόλις 960 μας προτίμησαν την Τετάρτη!


Τους ακουμπήσαμε, αλλά τελικά στο… τσακ δεν τους φτάσαμε τους χίλιους εξ’ ανατολών απρόσκλητους επισκέπτες μας, εχθές Τετάρτη.

Έτσι:
Τριακόσιοι έξι (306) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης,
εξήντα (60) στη θαλάσσια περιοχή “ΣΥΚΑΜΙΑΣ” Λέσβου,
σαράντα (40) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ'' ν. Λέσβου,
σαράντα εννέα (49) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ'' ν. Λέσβου,
σαράντα τρεις (43) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ” Λέσβου,
τριάντα τέσσερις (34) στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης,
σαράντα ένα (41) επί της ν. Φαρμακονησίου,
σαράντα δύο (42) επί της ν. Φαρμακονησίου,
εξήντα τρεις (63) στην παραθαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ” ν. Κω,
πενήντα επτά (57) στην περιοχή “ΤΡΥΠΗΤΗ” Αγίου Ευστρατίου,
σαράντα πέντε (45) στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ”, ν. Χίου,
πέντε (05) στην περιοχή “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ” Σάμου,
σαράντα δύο (42) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΚΡ. ΛΟΥΡΟΣ'' ν. Κω,
πενήντα (50) επί της νήσου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” Χίου,
είκοσι δύο (22) στην περιοχή “ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ” ν. Αγαθονησίου,
σαράντα οκτώ (48) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Σάμου,
έξι (06) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ” ν. Κω και
επτά (07) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ” ν. Κω.

Σύνολο: 960 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!