Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης - ΡΕΚΟΡ: 1.231 μας προτίμησαν χθες Τρίτη!


Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης - ΡΕΚΟΡ: 1.231 μας προτίμησαν χθες Τρίτη!

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ… προτιμήσεων για την Ελλάδα, των εξ’ Ανατολών απρόσκλητων επισκεπτών μας, έσπασε χθες, Τρίτη. 

 Έτσι:
Εξακόσιοι έντεκα (611) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στην χερσαία ζώνη λιμένα Μυτιλήνης,
σαράντα εννέα (49) στην περιοχή Νέας Ιχθυόσκαλας ν. Χίου,
δέκα επτά (17) στη νησίδα “ΝΙΜΟΣ” ν. Σύμης,
σαράντα εννέα (49) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
εξήντα εννέα (69) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικών ακτών ν. Κω,
είκοσι οκτώ (28) στη θαλάσσια περιοχή δύο (02) ν.μ. νότια των νησίδων “ΜΕΡΣΙΝΙΑ” ν. Λέσβου,
σαράντα επτά (47) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΚΡΑ ΦΕΡΡΟΣ” Λέσβου,
τριάντα τρεις (33) στη θαλάσσια περιοχή “ΓΡΙΔΙΩΝ” ν. Χίου,
σαράντα πέντε (45) σε ακτή βόρεια των Οινουσσών ν. Χίου,
σαράντα πέντε (45) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των ακτών της νήσου Κω,
τριάντα τέσσερις (34) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ'' ν. Λέσβου,
σαράντα έξι (46) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των ακτών ν. Κω,
σαράντα τέσσερις (44) στην περιοχή “ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ” ν. Σάμου,
δεκαέξι  (16) στην περιοχή “ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ” ν. Χίου,
πενήντα (50) στη θαλάσσια περιοχή Παναγίας Οινουσσών Χίου και
σαράντα οκτώ (48) στις βορειοανατολικές ακτές του Φαρμακονησίου.
Σύνολο: 1.231 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!

(ΥΓ): Ζήτω οι… «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Πάνου!