Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης - 1.126 μας προτίμησαν την Πέμπτη!

Τους ξαναχιλιάσαμε και με το παραπάνω (για τέταρτη φορά τον τελευταίο μήνα και για δεύτερη φορά αυτή τη βδομάδα…), τους εξ’ Ανατολών απρόσκλητους επισκέπτες μας, χθες Πέμπτη.

Έτσι:
Διακόσιοι τριάντα εννέα (239) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης,
ογδόντα τρεις (83) στην περιοχή “ΓΙΟΣΩΝΑΣ ” Καρδαμύλων ν. Χίου,
εβδομήντα εννέα (79) στην περιοχή “ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ” ν. Χίου,
τριάντα επτά (37) στην περιοχή “ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ” ν. Χίου,
τριάντα (30) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Κω,
εκατόν ογδόντα ένας (181) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης ν. Λέσβου,
σαράντα (40) επί της νήσου “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” Χίου,
σαράντα έξι (46) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΚΡΑ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ” ν. Λέσβου,
είκοσι έξι (26) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ” ν. Σαμοθράκης,
πενήντα ένας (51) στην παραθαλάσσια περιοχή “ΨΑΛΙΔΙ” ν. Κω,
είκοσι δύο (22) στην παραθαλάσσια περιοχή πλησίον του αστυνομικού τμήματος ν. Κω,
εννέα (09) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Κω,
επτά (07) πλησίον του στρατοπέδου ν. Μεγίστης,
εννέα (09) εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Σάμου,
τριάντα τέσσερις (34) στις βορειοανατολικές ακτές του Φαρμακονησίου,
δεκαοχτώ (18) στη θαλάσσια περιοχή νότιο ανατολικά ν. Αγαθονησίου,
πενήντα έξι (56) στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου - Ψέριμου,
εξήντα πέντε (65) στην παραθαλάσσια περιοχή »ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ» ν. Κω,
πενήντα (50) ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής »ΨΑΛΙΔΙ» ν. Κω και
σαράντα τέσσερις (44) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των ακτών ν. Κω.
Σύνολο: 1.126 λαθρομετανάστες μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!

(ΥΓ): Ζήτω οι… «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Πάνου!