Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: 1.036 μας... προτίμησαν χθες Πέμπτη


Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: 1.036 μας... προτίμησαν χθες ΠέμπτηΤους ξαναχιλιάσαμε (και με το παραπάνω) τους εξ’ Ανατολών απρόσκλητους επισκέπτες, που μας… προτίμησαν χθες Πέμπτη.

Έτσι:
Τριακόσιοι ενενήντα (390) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη λιμένα Μυτιλήνης ν. Λέσβου,
σαράντα πέντε (45) στη θαλάσσια περιοχή ''νήσου Παναγίας Οινουσσών'',
εκατόν δώδεκα (112) στις ακτές “ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ” ν. Κω,
σαράντα τρεις (43) στην περιοχή “ΛΙΜΝΟΣ” ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ν. Χίου,
δεκαοκτώ (18) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΚΡΑ ΜΗΘΥΜΝΑ'' ν. Λέσβου,
σαράντα τρεις (43) επί της νήσου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” Χίου,
τριάντα έξι (36) στην περιοχή “ΜΑΡΜΑΡΟ” ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ν. Χίου,
δεκατρείς (13) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
έντεκα (11) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
πενήντα πέντε (55) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
τέσσερις (04) στην περιοχή “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ” ν. Σάμου,
δέκα (10) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
πενήντα (50) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
πενήντα επτά (57) ανατολικά της νήσου Αγαθονησίου,
σαράντα δύο (42) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Σάμου,
σαράντα τέσσερις (44) στη θαλάσσια περιοχή Φαρμακονησίου,
πενήντα τρεις (53) στη θαλάσσια περιοχή  όρμου Βαθέος ν. Καλύμνου και
δέκα (10) στη θαλάσσια περιοχή των βορειοανατολικών ακτών ν. Κω.

Σύνολο: 1.036 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!