Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – 750 ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

LATHRO_5Ελαφρώς πεσμένη (σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες του Ιουνίου) ήταν η κίνηση των εξ’ Ανατολών απρόσκλητων επισκεπτών μας στο Αιγαίο την Τρίτη, αλλά διόλου ευκαταφρόνητη. Έτσι:

Τριακόσιοι εξήντα ένας (361) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης,
σαράντα εννέα (49) στην παραλία “ΜΟΥΡΤΙΑΣ” ν. Σάμου,
τριάντα τρεις (33) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Αγαθονησίου,
δώδεκα (12) στην παραλία “ΑΜΑΔΩΝ” ν. Χίου
δώδεκα (12) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Φαρμακονησίου,
τριάντα έξι (36) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των ακτών της ν. Κω,
έντεκα (11) στην παραθαλάσσια περιοχή »ΨΑΛΙΔΙ» ν. Κω,
πέντε (05) στη θαλάσσια περιοχή »ΑΚΡ.ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ ν. Κω,
τριάντα οκτώ (38) στη θαλάσσια περιοχή »ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» ν. Λέσβου,
πενήντα τρεις (53) στη θαλάσσια περιοχή ν. Οινουσσών Χίου,
επτά (07) στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του λιμένα Μυτιλήνης,
σαράντα (40) στη θαλάσσια περιοχή »ΕΦΤΑΛΟΥ», ν. Λέσβου,
τριάντα εννέα (39) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της ν. Αγαθονησίου και
πενήντα ένας (51) στην περιοχή “ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” ν. Χίου,

Σύνολο: 750 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!

(ΥΓ): Ζήτω οι… «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Πάνου!