Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: 1275 μας προτίμησαν την Δευτέρα!


Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: Χιλιάρικο χαλαρά... 1275 μας προτίμησαν την Δευτέρα!Μόνιμη κατάσταση τείνει να γίνουν οι άνω των χιλίων εξ’ Ανατολών απρόσκλητοι επισκέπτες μας, ημερησίως.

Έτσι, χθες Δευτέρα:
Πεντακόσιοι επτά (507) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης,
εξήντα οχτώ (68) εντός οικισμού “ΚΑΛΛΟΝΗΣ” ν. Λέσβου,
τριάντα τρεις (33) στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” ν. Σάμου,
τριάντα οχτώ (38) στη θαλάσσια περιοχή ''ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΝΙΑΣ'',
δεκατεσσάρων (14) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ'' ν. Λέσβου,
σαράντα εννέα (49) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ'' ν. Λέσβου,
δεκατριών (13) στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ'' ν. Λέσβου,
πενήντα (50) στη θαλάσσια περιοχή ''ΕΦΤΑΛΟΥΣ'' ν. Λέσβου,
εκατόν εξήντα έξι (166) στην περιοχή “ΓΙΟΣΩΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ” ν. Χίου,
δύο (02) στο λιμένα Μεγίστης,
σαράντα επτά (47) στο λιμένα Πυθαγορείου Σάμου,
τρεις (03) στο λιμένα Πυθαγορείου Σάμου,
επτά (07) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Σάμου,
τριάντα οκτώ (38) στην περιοχή “ΚΑΤΑΡΤΙ” ν. Σαμοθράκης,
ένας (01) εντός του εμπορικού λιμένα Ηρακλείου,
δεκαπέντε (15) στη θαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” Χίου,
πενήντα (50) στη θαλάσσια περιοχή Καρδαμύλων ν. Χίου,
πενήντα ένας (51) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
εννιά (09) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά ν. Αγαθονησίου,
πενήντα πέντε (55) στις βορειοανατολικές ακτές Φαρμακονησίου,
τριάντα εννιά (39) στις νοτιοανατολικές ακτές Φαρμακονησίου και
είκοσι (20) στην περιοχή “ΚΕΡΑΤΕΑ” ν. Αγίου Ευστρατίου.

Σύνολο: 1.275 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!