Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Ημερήσιο δελτίο λαθρομετανάστευσης: 1.152 μας προτίμησαν την Παρασκευή

Μετά από μια μέρα που πέσαμε –ελάχιστα- κάτω από τους χίλιους εξ’ Ανατολών απρόσκλητους επισκέπτες μας, επανήλθαμε χθες στους… συνήθεις ρυθμούς.

Έτσι, την Παρασκευή:
Επτακόσιοι πέντε (705) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλήνης και στις περιοχές “ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ”, “ΣΥΚΑΜΙΑ”, “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ” και “ΤΖΙΧΡΑΝΤΑ” ν. Λέσβου
πενήντα εννέα (59) στη θαλάσσια περιοχή “ΕΦΤΑΛΟΥ” ν. Λέσβου,
εβδομήντα εννέα (79) εντός του οικισμού Καλλονής Λέσβου,
τριάντα δύο (32) επί της παραλιακής οδού στην παραθαλάσσια περιοχή ''ΛΑΜΠΗ'' ν. Κω,
δώδεκα (12) επί της παραλιακής οδού στην παραθαλάσσια περιοχή ''ΛΑΜΠΗ'' ν. Κω,
είκοσι τρεις (23) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικών ακτών ν. Κω,
έξι (06) στις βορειοανατολικές ακτές της ν. Φαρμακονησίου,
είκοσι τέσσερις (24) στις βορειοανατολικές ακτές της ν. Φαρμακονησίου,
πενήντα δύο (52) στην θαλάσσια περιοχή Λέσβου,
πενήντα τέσσερις (54) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Σάμου πλησίον ακρωτηρίου “ΠΡΑΣΣΟ” και ενενήντα έξι (96) στην θαλάσσια περιοχή Χίου.

Σύνολο: 1.152 μέσα σε μια μέρα, μόνο διά θαλάσσης!