Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΛΑΘΡΟμετανάστης ΔΙΕΠΡΑΞΕ 6 ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΕΖΩΝ


Στην Αθήνα, οδός Δομπόλη 8, συνελήφθη ανήλικος αλλοδαπός, γιατί όπως πρόεκυψε από την έρευνα κατά το χρονικό διάστημα από 29-12-2010 έως 04-01-2011 στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, διέπραξε (6) ληστείες σε βάρος πεζών.

πηγη