Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

«Καμπάνες» σε όσους απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς

Τι ποινές προβλέπει ο νόμος

Τσουχτερά πρόστιμα που ξεκινούν από 3.000 ευρώ φθάνουν μέχρι και τα 15.000 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσους απασχολούν παράνομα (έστω και στο σπίτι τους) αλλοδαπούς.

Την ώρα που οι «καρφωτές» στο ΣΔΟΕ και την Επιθεώρηση εργασίας πέφτουν βροχή για το «τι τρέχει με τον δίπλα», τα συναρμόδια υπουργεία εργασίας και εσωτερικών οριστικοποίησαν και τον κατάλογο των ποινών .

Ποιους θα κυνηγήσουν
Με επείγουσα εγκύκλιο τα συναρμόδια υπουργεία ζητούν από τους επιθεωρητές να βάλουν στο στόχαστρο εργοδότες που απασχολούν υπηκόους οι οποίοι:

i) δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή

ii) είναι μεν κάτοχοι άδειας διαμονής η οποία όμως είτε δεν τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε δεν κατέχουν την προβλεπόμενη από τις αρμόδιες αρχές έγκριση για εργασία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που να κυμαίνεται από 3.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο.

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος
Τα χρηματικά πρόστιμα του άρθρου θα επιβάλλονται στους εργοδότες με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

i) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης,
ii) η υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται

α) η επιβολή στον ίδιο εργοδότη ενός (1) τουλάχιστον χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας

β) η έκδοση μιας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής,

iii) ο βαθμός συνεργασίας. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου των αρμοδίων οργάνων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, η απόκρυψη πληροφοριών και η παροχή ψευδών στοιχείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΔΩ