Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΕΙΣΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΣ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΟΥ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΤΣΑΚΩΣΟΥΝ; ΨΗΦΙΖΕΙΣ!ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΕΤΕ


Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Tην Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου με την για πρώτη φορά συμμετοχή των νομίμως και μακροχρονίως διαμενόντων στη Χώρα αλλοδαπών τρίτων χωρών και ομογενών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως η ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο (άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ.96/2007). Για τις προσεχείς τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, η προϋπόθεση αυτή αφορά σε όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992.

Όσοι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, κατ’ αντιστοιχία με τους Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα.

Όσοι ανήκουν σε μία από τις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :

Α. Ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη (σ.σ. εννοεί τους νομιμοποιηθέντες) διαμονή στη χώρα από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του τίτλου διαμονής τους.

Β. Υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας.

Γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Δ. Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης (σ.σ. εννοεί τους νομιμοποιηθέντες) διαμονής στη χώρα

Ε. Υπήκοοι τρίτων χωρών γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης (σ.σ. εννοεί τους νομιμοποιηθέντες )διαμονής στη χώρα.

ΣΤ. 1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη (σ.σ. εννοεί τους νομιμοποιηθέντες) διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος αναγνώρισης και

2. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή (σ.σ. εννοεί τους νομιμοποιηθέντες) στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος για την υπαγωγή τους στο καθεστώς.

Ζ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί από ημεδαπή αρχή ως ανιθαγενείς και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή (σ.σ. κι αυτοί νομιμοποιηθέντες) στη χώρα από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης του καθεστώτος

Η. Ομογενείς που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα, από την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου διαμονής που κατέχουν.
(πληροφορίες από τον Δήμο Θεσ/κης)