Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Αποκάλυψη «ΕΜΠΡΟΣ»: Αποκλειστικά με χρήματα του ελληνικού λαού η “φιλοξενία” των λαθρομεταναστών

Άρθρο του Γ. Φράγκου στην εφημερίδα "Εμπρός"
Με χρήματα που προέρχονται απευθείας από την τσέπη του αγρίως φορολογουμένου Έλλη­να πολίτη επιχορηγείται η μόνιμη εγκατά­σταση των λαθρομεταναστών στην χώρα μας.
Οι διάφορες ΜΚΟ που αλωνίζουν με τις πλάτες των κυβερνώντων, έχουν κατορ­θώσει μέσω των υπόγειων διασυνδέσεων που διαθέτουν στο περιβάλλον πολλών υπουργών, να χρηματοδοτείται η δράση τους με κονδύλια αποκλειστικά του Ελλη­νικού λαού! Όπως για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Στέγη», που αφορά την στέγαση των τριτοκοσμικών που αιτούνται πολιτικού ασύλου. Οι πόροι του συγκεκριμένου προγράμ­ματος, εδώ και 11 μήνες, δεν προέρχονται όπως είναι νόμιμο από το ΕΙΠΑ, αλλά α­πό το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο «ΕΜΠΡΟΣ» από ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχος, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, μετά την εξάντληση του σχε­τικού κωδικού που υπήρχε για την «φιλο­ξενία» των αλλοδαπών, αποφάσισε μονομερώς να χρηματοδοτηθεί από το πρό­γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κάτι που είναι εντελώς παράνομο και σε κάθε περίπτωση έγινε χωρίς να ενημερω­θεί η Βουλή, αφού η εκταμίευση θα προέλθει από τον προϋπολογισμό εκτέλεσης με­γάλων έργων που στο σύνολό τους έχουν «παγώσει». Σε απλά Ελληνικά, «λεφτά υπάρχουν» για τους λαθρομετανάστες.

Το παράδειγμα Σπίρτζη φαίνεται πως ακολουθούν αρκετοί συνάδελφοί του, που «ξύνουν τον πάτο» των αποθεμάτων τους, προκειμένου «να απλώσουν», όπως λένε, «κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τους πρόσφυγες». Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευ­ταία συνάντηση που είχε ο υπουργός Οι­κονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με τον Ντέκλαν Κοστέλο της ομάδας των θεσμών (βλέπε τοκογλύφοι), συζητήθηκε «ένα μέ­ρος των εσόδων από την φορολογία να κατευθυνθεί προς την στήριξη δημιουρ­γίας θέσεων φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, σπίτια για πάνω από 50.000 άτομα».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρότα­ση που παρουσίασε ο «τσάρος» της οικο­νομίας, «θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα αντί να διατεθούν για την δημιουργία κα­ταυλισμών ή ειδικών εγκαταστάσεων στέγασης», που θα είναι άχρηστα σε μερικά χρόνια, «να δοθούν αντί ενοικίου».
Αυτό που απέφυγε να πει ο κ. Τσακαλώτος ήταν ότι τα συγκεκριμένα κεφά­λαια θα πάνε κατά κύριο λόγο στις τρά­πεζες που θα πάρουν τα σπίτια από τους Έλληνες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πρόκειται για μια λύση που συμφέρει τόσο το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και τα ξένα funds, τα οποία ήδη έχουν αγοράσει μεγάλο μέρος των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων.

Κι αυτό γιατί ουσιαστικά με την εγγύ­ηση του Ελληνικού Δημοσίου θα έχουν εξασφαλίσει πως δεν θα χάσουν τα χρήμα­τα που «επένδυσαν», ενώ θα αποφύγουν μια νέα κρίση στην κτηματαγορά, λόγω μαζικών πλειστηριασμών, η οποία θα έπληττε και τα δικά τους χαρτοφυλάκια.

Στο πλαίσιο αυτό οι αγοραπωλησίες θα γίνουν με την εμφάνιση ιδιωτών που θα λειτουργούν ως «βιτρίνα» μεσιτικών γραφείων, δείχνοντας να ενδιαφέρονται για την στέγαση των ιδίων και της οικογένειάς τους. Στην πραγματικότητα, όμως, θα παί­ζουν το παιχνίδι των «κορακιών». Έτσι, χιλιάδες σπίτια θα περιέλθουν, «χωρίς να ανοίξει μύτη», στα διάφορα επενδυτικά σχήματα και στην συνέχεια θα κατοικηθούν από αλλοδαπούς.

Το σχέδιο
Σε μια προσπάθεια να πειστούν κά­ποια κυβερνητικά στελέχη που αντιδρούν στο σχέδιο αυτό, επικαλούμενα τον κίν­δυνο εξέγερσης από τους νοικοκυραίους που θα απωλέσουν την στέγη τους, οι «ανθρωπιστές» συνάδελφοί τους προ­τάσσουν μια σειρά «πλεονεκτημάτων» που θα έχει η υιοθέτηση της πρότασής τους. Μεταξύ των επιχειρημάτων αυτών εί­ναι ότι έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος γκε­τοποίησης ολόκληρων περιοχών, αφού τα σπίτια των συγκεκριμένων δανειολη­πτών δεν βρίσκονται όλα σε κάποιο δή­μο, αλλά κατανέμονται στον πολεοδομικό ιστό της χώρας.

Δηλαδή, θα διαχυθεί σε πανελλαδικό επίπεδο το πρόβλημα με τους τριτοκο­σμικούς που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι γειτονιές του κέντρου της Αθή­νας.

Η δικαιολογία που θα προβληθεί ανά­μεσα στις άλλες είναι πως οι εποικιστές «είναι νόμιμοι πρόσφυγες που ανήκαν στην μεσαία οικονομική και κοινωνική τάξη των χωρών όπου ζούσαν προτού ξεσπάσουν οι πόλεμοι που τους ξερίζω­σαν», άρα μπορούν να συμβιώσουν με τους γηγενείς γειτόνους τους. Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέ­φεραν ότι συζητήθηκε πρόταση της Ελλη­νικής πλευράς να καλυφθούν με κοινοτι­κά κονδύλια τα έξοδα στέγασης μεταναστών που θα ταυτοποιηθούν, όπως και το ενδεχόμενο να δοθούν φοροεκπτώσεις και κίνητρα σε όσους ιδιώτες διαθέτουν τα ακίνητά τους σε πρόσφυγες (π.χ. ανα­στολή πληρωμής ΕΝΦΙΑ και χαμηλότερο συντελεστή στον φόρο εισοδήματος). Προς το παρόν, από τις αρχές Μαρ­τίου, το κόστος «φιλοξενίας» των παρα­πάνω που υλοποιείται μέσω Μη Κυβερνη­τικών Οργανώσεων, όπως η «Praxis», καλύπτεται από τα χαράτσια που επι­βάλλονται κατά καιρούς στον Ελληνικό λαό.

Σχέσεις ΜΚΟ με ΜΙΤ
Μέσα στο θολό αυτό πεδίο, ενδιαφέρον για την στέγαση ομοθρήσκων της δείχνει η αυτοχαρακτηριζόμενη φιλανθρωπική οργάνωση «ONE NATION», που όπως έχουμε αποκαλύψει σε προηγούμενο φύλλο μας, συνδέεται άμεσα με ακραίες ισλαμικές ομάδες. Τα μέλη της, όπως και της «TEAM HUMANITARIAN», αποδεδειγμένα συνερ­γάζονται με την τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ», η οποία σύμφωνα με τους Κούρδους της Συ­ρίας και ρωσικές πηγές, παρέχει οπλισμό στο «Ισλαμικό Κράτος».

Οι ίδιοι κύκλοι λένε πως ουσιαστικά εί­ναι ο «εμπορικός» βραχίονας της ΜΙΤ (τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών), αφού βρίσκεται πίσω από τις περισσότε­ρες υποθέσεις μεταφοράς λαθραίου πε­τρελαίου από τα διυλιστήρια που διατη­ρούν οι τζιχαντιστές στα εδάφη που ελέγ­χουν. Ως αντάλλαγμα εφοδιάζει με όπλα και διάφορα υλικά, όπως τσιμέντο και σίδερα για την κατασκευή υπόγειων εγκαταστά­σεων των «μαχητών» του ISIS, που θα εί­ναι απρόσβλητες από τους βομβαρδισμούς των νατοϊκών και των ρωσικών πολεμι­κών αεροσκαφών.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλα τα πρόσφατα χτυπήματα αυτοκινητοπομπών που μετέφεραν δήθεν ανθρωπιστική βοή­θεια στις περιοχές όπου δρα το Χαλιφάτο, αφορούσαν οχήματα της συγκεκριμένης οργάνωσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την χώρα μας, πως η «ΙΗΗ» έχει αναλάβει από κοινού με την «ΟNE NATION» την «περίθαλψη» των λαθρομεταναστών στα ελληνοσκοπιανά σύνορα και κυρίως στην περιοχή της Γευγελής.

Για την τελευταία οργάνωση, που στηρίζει επισήμως τους «αντικαθεστωτικούς» στην Συρία, όπως προκύπτει από το υλι­κό που η ίδια έχει αναρτήσει στην ιστοσε­λίδα της, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι κρύβεται πίσω από την στρατολόγηση εθελοντών στην Βοσνία και στο Κόσοβο για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους. Προκειμένου δε να αναγνωρίσουν τους «δικούς τους» που φτάνουν από τα μικρασιατικά παράλια, τα μέλη της έ­χουν καθιερώσει ως συνθηματικό να δί­νουν νερό σε όσους «πρόσφυγες τεί­νουν με χαρακτηριστικό τρόπο το δεξί τους χέρι προκειμένου να πάρουν το μπουκάλι».

Το στοιχείο που μας ενδιαφέρει πιο πο­λύ έχει να κάνει με την αναζήτηση, μέσω κτηματομεσιτικών γραφείων, φτηνών διαμερισμάτων, για την εγκατάσταση των ομοθρήσκων τους, είτε πληρώνοντας το ενοίκιο για την διαμονή τους, είτε αγορά­ζοντας αυτά, αν η τιμή είναι προσιτή.

Μάλιστα, προκειμένου να μην αποκαλυ­φθεί η δράση τους, χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό Βρετανούς πολίτες αρα­βικής ή πακιστανικής καταγωγής που συμμετέχουν σε προγράμματα όπως: «Βο­ήθεια για πρόσφυγες», και «Φαγητό για όλη την Μεγάλη Βρετανία» ή «Μείωση της φτώχειας και της πείνας».