Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Τελική ευθεία για τον φράχτη στον Εβρο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του φράχτη στον Εβρο, που θα έχει μήκος 10,3 χιλιόμετρα και θα κοστίσει 5.498.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της μελέτης του έργου εκπονήθηκε γεωτεχνική έρευνα και τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κατά μήκος της περιοχής που θα κατασκευαστεί το τεχνητό εμπόδιο, ενώ η τεχνική περιγραφή και η οι τεχνικές προδιαγραφές του φράχτη αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr, που θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου.

Αμέσως μετά θα προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την κατασκευή. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο φράχτης θα κατασκευαστεί στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδος κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία και εκτιμάται ότι παράλληλα με τα άλλα μέσα περιφρούρησης (θερμικές κάμερες, περιπολίες κλπ.) θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην είσοδο παράνομων μεταναστών προς τη χώρα.

θα κατασκευαστεί στις Καστανιές κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία και θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος.

Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί από το συνοριακό σημείο Καστανιές (βόρειο άκρο), μέχρι το σημείο συνάντησης με τον ποταμό Εβρο (νότιο άκρο).

Ο φράχτης θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος επί στύλων. Ανάμεσα στις δύο περιφράξεις, σε ολόκληρο το μήκος τους, θα τοποθετηθούν χαλύβδινα λεπιδοφόρα συρματοπλέγματα.